Augmented Reality Fund A

108,86

NAV-kurs 2019-12-04

+37,16%

Augmented Reality Fund A 2019*

 

*kurshistorik och nyckeltal hittar du på morningstar.se

Köp Fonden här!

Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund? kontakta oss på,

kund@arfonden.se

Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fondbestämmelser, Informationsbroschyr, Faktablad (KIID) och övriga upplysningar finns på http://www.plaincapital.se/compliance/