Informationsbroschyr:

Informationsbroschyr:

FONDEN

20-25 innehav

Idag har fonden 20 innehav. Då antalet noteringar inom AR-sektorn ökar kraftigt kan antalet innehav öka. Vi önskar dock att ha en koncentrerad portfölj på max 25 innehav där vi kan arbeta aktivt med innehaven.

Globalt fokus

Fonden investerar idag primärt i USA och Europa. Fonden har en möjlighet att investera på alla världens marknader och kommer att välja ut de aktier som vi bedömer har de bästa förutsättningarna att utvecklas inom AR/VR/MR.

Investeringsorganisation

Vårt investeringsteam utgörs av olika specialister med olika bakgrunder och specialistområden. Teamet innehar en djup förståelse för portföljförvaltning och AR. Teamet har ett väletablerat kontaktnät inom AR-sektorn och får löpande värdefull information om branschen.

 

 

Löpande förvaltning

Portföljen utvärderas kontinuerligt och enskilda innehav ställs mot andra alternativ samtidigt som en helhetssyn där samtliga innehav beaktas samtidigt vidtas.

Unika produkter/tjänster

Vi investerar i produkter eller tjänster som ligger i framkant och som har en unik position på marknaden.

Exceptionella team

Vi investerar i de mest kompetenta och innovativa teamen som finns. Team som har kompetent och dedikerad ledning, team med anställda med stor kompetens inom AR/VR -sektorn, team med rätt inställning, kultur och visioner.

Skalbarhet

Vi investerar i bolag med tjänster eller produkter som har förutsättningar att slå igenom globalt.

Augmented Reality Fund A är ansluten till SWESIF

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.