Köp Fonden här!

Är du ett family office eller institution och vill bli direktkund? kontakta oss på,

kund@arfonden.se

Riskinformation

En placering i fonder är förenad med risk. Fondens historiska avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Dina pengar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det placerade kapitalet. Du ansvarar själv fullt ut för dina investeringsbeslut och bör alltid ta del av detaljerad information innan du fattar ett beslut. Fondbestämmelser, Informationsbroschyr, Faktablad (KIID) och övriga upplysningar finns på http://www.plaincapital.se/compliance/

Augmented Reality Fund A

119,24 SEK

NAV-kurs 2020-01-14

+6,40%

Augmented Reality Fund A 2020*

Avkastning 2019: +41,20%

*kurshistorik och nyckeltal hittar du på morningstar.se

FONDEN

20-25 innehav

Idag har fonden 20 innehav. Då antalet noteringar inom AR-sektorn ökar kraftigt kan antalet innehav öka. Vi önskar dock att ha en koncentrerad portfölj på max 25 innehav där vi kan arbeta aktivt med innehaven.

Globalt fokus

Fonden investerar idag primärt i USA och Europa. Fonden har en möjlighet att investera på alla världens marknader och kommer att välja ut de aktier som vi bedömer har de bästa förutsättningarna att utvecklas inom AR/VR/MR.

Investeringsorganisation

Vårt investeringsteam utgörs av olika specialister med olika bakgrunder och specialistområden. Teamet innehar en djup förståelse för portföljförvaltning och AR. Teamet har ett väletablerat kontaktnät inom AR-sektorn och får löpande värdefull information om branschen.

Löpande förvaltning

Portföljen utvärderas kontinuerligt och enskilda innehav ställs mot andra alternativ samtidigt som en helhetssyn där samtliga innehav beaktas samtidigt vidtas.

Unika produkter/tjänster

Vi investerar i produkter eller tjänster som ligger i framkant och som har en unik position på marknaden.

Exceptionella team

Vi investerar i de mest kompetenta och innovativa teamen som finns. Team som har kompetent och dedikerad ledning, team med anställda med stor kompetens inom AR/VR -sektorn, team med rätt inställning, kultur och visioner.

Skalbarhet

Vi investerar i bolag med tjänster eller produkter som har förutsättningar att slå igenom globalt.

Augmented Reality Fund A är ansluten till SWESIF

Swesif är ett oberoende, icke-vinstdrivande forum för organisationer som arbetar med hållbara investeringar i Sverige. Verksamheten syftar till att öka kunskapen och intresset för hållbara och ansvarsfulla investeringar (SRI) både i och utanför branschen.