Augmented Reality Fund A

info@arfonden.se

Ansvarig förvaltare: Magnus Nicklasson

magnus.nicklasson@aifm.se

 

mobil:+46 (0) 702 617 879

Förvaltning och tillstånd AIFM Capital AB