Ansvarig förvaltare

Magnus har en mångårig erfarenhet från finansbranschen och har bl.a. arbetat på Danske Bank med investeringsprocesser inom aktier, derivat, obligationer och alternativa investeringar. Han har en Master in Laws (LL .M) från Lunds universitet och har även tillgodoräknat sig studier i statsvetenskap och psykologi från Lunds universitet. Magnus har erfarenhet av förhandlingar och upprättandet av kontrakt i samband med investerings-, due diligence- och private equity – processer. Magnus besitter även erfarenhet av och kunskap i kapitalförvaltning samt investeringar i onoterade bolag. Som ett led i att fördjupa sina kunskaper inom investeringar har Magnus en CAIA examen, Chartered Alternative Investment Analyst (www.caia.org).

Augmented Reality Fund A

info@arfonden.se

Ansvarig förvaltare: Magnus Nicklasson

magnus.nicklasson@aifm.se

Förvaltning och tillstånd AIFM Capital AB

Marknadsförs av ARScandinaviaAB, all rights reserved*2019*