Augmented Reality Fund A

AR

Augmented Reality innebär att vi alla kan bli filmkaraktären Ironman och placera ut digital information runt omkring oss i vårt riktiga synfält genom en smartphone eller AR-glasögon. Detta till skillnad från Virtual Reality (VR) – som skapar en helt artificiell värld. 

AR används frekvent redan idag, speciellt i sektorer som industri, detaljhandel och tillverkning. Företag inom detaljhandeln har utvecklat teknologier för att förstärka upplevelsen vid köp och företag inom tillverkningssektorn använder AR för att hjälpa sina medarbetare att montera komplexa produkter genom att arbetaren får levande instruktioner direkt i synfältet istället för  långa PDF-manualer. 

Med undantag för Pokemon Go, som var ett tidigt exempel på en AR-upplevelse, så används inte teknologin i samma utsträckning av oss konsumenter. Det är emellertid endast en fråga om tid innan den penetrerar även konsumentmarknaden. Augmented Reality är nästa stora teknologivåg och kommer inte lämna någon sektor oberörd. Vi tror att vi alla kommer använda oss av AR-teknologin i vår vardag inom några år.

 
NU

Tillväxtsektor

Stora analyshus uppskattar att AR/VR -sektorn kommer omsätta 200 miljarder USD inom några år. Varje företag, organisation och investerare bör titta närmare på marknaden annars riskerar de att snabbt komma efter.

Tech – jättarna satsar

AR-tekniken spelar stor roll i deras strategiarbete för framtiden. Tittar man på aktiviteter så som uppköp och R&D – budgets, ser vi att satsningarna på AR ökar explosionsartat.

Magnus Nicklasson

INVESTMENT DIRECTOR

AR-Kväll Media Evolution City, Malmö 22 maj